@InCollection{Jenek:2014,
  author  = "M. Jenek",
  title     = "Teoreretičeskie i eksperymental'nye issledovaniâ formirovaniâ poverhnostnogo sloâ detalej pri točenii tverdo splavnymi plastinami s pokrytiem na baze složnyh nitridov metallov",
  pages     = "27--39",
  year      = "2014",
  booktitle = "Modelowanie warstwy wierzchniej : monografia, ISBN: 9788364249112",
  editor    = "red. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}