@InCollection{Jabłoński:2014,
  author  = "J. Jabłoński and M. Wójtowicz",
  title     = "Nowy wymiar bezpieczeństwa - RSA z kluczem jednorazowym",
  pages     = "55--68",
  year      = "2014",
  booktitle = "Transakcje i monety internetowe : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, ISBN: 9788360233986",
  editor    = "red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski",
  publisher = "Wydaw. BTC",
  address   = "Legionowo",
}