@InCollection{Stefanowicz:2014,
  author    = "Ł. Stefanowicz and R. Wiśniewski and G. Bazydło",
  title     = "Możliwości zastosowania waluty kryptograficznej Bitcoin",
  pages     = "79--86",
  year      = "2014",
  booktitle = "Transakcje i monety internetowe : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, ISBN: 9788360233986",
  editor    = "red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski",
  publisher = "Wydaw. BTC",
  address   = "Legionowo",
}