@InCollection{Broniszewski:2014,
  author    = "P. Broniszewski and D. Kur and R. Wi¶niewski and M. Węgrzyn and Ł. Stefanowicz",
  title     = "Ataki na strony internetowe oraz metody zabezpieczeń",
  pages     = "171--178",
  year      = "2014",
  booktitle = "Transakcje i monety internetowe : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, ISBN: 9788360233986",
  editor    = "red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski",
  publisher = "Wydaw. BTC",
  address   = "Legionowo",
}