@InCollection{Juchimiuk:2014,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title     = "Przestrzeń społecznej integracji a strategia rozwoju zrównoważonego i wykorzystanie OZE. Hamburg - HafenCity oraz Elbinsel: Wilhelmsburg i Veddel",
  pages     = "253--270",
  year      = "2014",
  booktitle = "Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, ISBN: 9788374938402",
  editor    = "pod red. Z. Bacia",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  address   = "Wrocław",
}