@InCollection{Broc³awik:2014,
  author    = "K. Broc³awik and W. Januszewski and I. Ka¼mierczak and M. Golański and J. Kleszcz and T. Wierzbicki and A. Bienias and K. Jakubowska and S. Dawidowicz and J. Duda and K. £asecki and A. Jachowicz and M. Piotrowska",
  title     = "Za³±cznik 4. Habitat H2M",
  pages     = "509--516",
  year      = "2014",
  booktitle = "Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, ISBN: 9788374938402",
  editor    = "pod red. Z. Bacia",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wroc³awskiej",
  address   = "Wroc³aw",
}