@InCollection{Bednarski:2014,
  author  = "C. Bednarski and T. Głowacki and J. Juchimiuk and M. Bieńkowska and M. Duszyńska and B. Jaskulski and A. Sawicka and J. Sielska and T. Urbanowicz and P. Żelaznowski",
  title     = "Załącznik 5. Habitat socjalny "SYNCHRON"",
  pages     = "519--525",
  year      = "2014",
  booktitle = "Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, ISBN: 9788374938402",
  editor    = "pod red. Z. Bacia",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  address   = "Wrocław",
}