@InCollection{Jarosz:2009,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Wojciech Jaruzelski - pierwszy prezydent III RP. Rola w okresie przejściowym",
  pages     = "174--194",
  year      = "2009",
  booktitle = "Okrągły Stół - dwadzieścia lat później, ISBN: 9788376114071",
  editor    = "pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, Marty Chechłowskiej, Pawła Nowakowskiego, Damiana Chrula",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}