@InCollection{Jarosz:2011,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Polska w procesie ratyfikacji Traktatu lizbońskiego",
  pages     = "351--371",
  year      = "2011",
  booktitle = "Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie : Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestrie prawne i polonijne, ISBN: 9788323126058",
  editor    = "pod red. Adama Jarosza, Krzysztofa Olszewskiego",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
  volume    = "t. 1",
}