@InCollection{Jarosz:2012,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Od państwa unitarnego do krajów związkowych w ramach federacji. Rozwój samorządu terytorialnego i procesy decentralizacji w byłej NRD",
  pages     = "261-280",
  year      = "2012",
  booktitle = "Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, ISBN: 9788377803493",
  editor    = "red. nauk. Alfred Lutrzykowski",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Samorząd Terytorialny w XXI wieku",
}