@InCollection{Gabryelewicz:2014,
  author  = "I. Gabryelewicz and E. Kowal and A. Kowal",
  title     = "Kultura bezpieczeństwa - wartością współczesnego człowieka",
  pages     = "23--31",
  year      = "2014",
  booktitle = "Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku, ISBN: 9788363626013",
  editor    = "red. J. Charytonowicz",
  publisher = "Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Zastosowania Ergonomii",
}