@InCollection{Gabryelewicz:2014,
  author  = "I. Gabryelewicz and E. Kowal and A. Kowal",
  title     = "Zdrowy rozsądek warunkiem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie",
  pages     = "427--438",
  year      = "2014",
  booktitle = "Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu, ISBN: 9788361304784",
  editor    = "red. nauk. M. Kuć, T. Węglarz",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
  series    = "Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : 3",
}