@InCollection{Mikołajczak:2013,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Czy piękno ocala? O jednym z wątków dialogu Herbert - Norwid",
  pages     = "197--209",
  year      = "2013",
  booktitle = "W stronę literatury i języka, ISBN: 9788378421160",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Filologia Polska : 5",
}