@InCollection{Mikołajczak:2011,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "O "schodach donikąd" Zdzisława Morawskiego i Marka Lobo Wojciechowskiego i zmianach w poetyckiej percepcji regionalnej przestrzeni",
  pages     = "153--166",
  year      = "2011",
  booktitle = "Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, tom IV",
  editor    = "red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}