@InCollection{Mikołajczak:2014,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Nowa (?) regionalna tożsamość. Przemiany pamięci w twórczości lubuskich poetów",
  pages     = "35--47",
  year      = "2014",
  booktitle = "Opcja niemiecka : O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku, ISBN: 9788324223596",
  editor    = "Wojciech Browarny, Monika Wolting",
  publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS",
  address   = "Kraków",
}