@InCollection{Ratajczak:2014,
  author  = "M. Ratajczak and I. Szczepańska",
  title     = "Protetyka u zwierząt - nowe spojrzenie i mozliwości",
  pages     = "52--64",
  year      = "2014",
  note      = "[+ bibliografia na s. 96--108], do właściwej liczby stron (52--57) doliczono str. bibliografii",
  booktitle = "Ochrona środowiska w XXI wieku - wyzwania i perspektywy, ISBN: 9788360732922",
  editor    = "red. Agnieszka Kurczaba, Martyna Mendel, Ewa Romanowicz, Zbigniew Józef Szkop",
  publisher = "Wrocławskie Wydaw. Naukowe",
  address   = "Wrocław",
}