@InCollection{Michalski:2014,
  author    = "M. Michalski and F. Romankiewicz",
  title     = "Wpływ wybranych warunków modyfikacji na strukturę siluminu AlSi21CuNi",
  pages     = "905--917",
  year      = "2014",
  booktitle = "Polska metalurgia w latach 2011-2014, ISBN: 9788363663476",
  editor    = "red. wyd. K. Świątkowski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe "Akapit"",
  address   = "Kraków",
}