@InCollection{Piontek:2014,
  author    = "M. Piontek and K. Łuszczyńska and H. Lechów and A. Szuszkiewicz and W. Czyżewska",
  title     = "Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie",
  pages     = "28--35",
  year      = "2014",
  booktitle = "Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego", ISBN: 9788393525836",
  publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "edycja II",
}