@InCollection{Sapeńko:2014,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "Mit oraz mitologizowanie państwa w reklamie i propagandzie",
  pages     = "35--51",
  year      = "2014",
  booktitle = "Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej*, ISBN: 9788394050603",
  editor    = "red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha",
  publisher = "Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}