@InCollection{Kozioł:2014,
  author  = "J. Kozioł",
  title     = "Bezpieczeństwo energetyczne i ¶rodowiskowe jako element zrównoważonej jako¶ci życia",
  pages     = "169--187",
  year      = "2014",
  booktitle = "Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region, ISBN: 9788380170254",
  editor    = "red. E. Jakubowski, W. Sługocki",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}