@InCollection{Zawadzka:2014,
  author  = "B. Zawadzka and I. Gabryelewicz",
  title     = "Psychologiczne uwarunkowania wypadków przy pracy",
  pages     = "77--87",
  year      = "2014",
  booktitle = "Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia, ISBN: 9788378421641",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}