@InCollection{Góralewska-Słońska:2014,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Poczucie bezpieczeństwa a zagrożenia psychospołeczne w ¶rodowisku pracy",
  pages     = "89--101",
  year      = "2014",
  booktitle = "Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia, ISBN: 9788378421641",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}