@InCollection{Gabryelewicz:2014,
  author  = "I. Gabryelewicz and D. Stojke and B. Zawadzka",
  title     = "Tendencje zmian i sposoby zmniejszenia wypadkowości w górnictwie miedzi",
  pages     = "159--171",
  year      = "2014",
  booktitle = "Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia, ISBN: 9788378421641",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}