@InCollection{Sapeńko:2014,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "Mit jako fundament tożsamości człowieka w kontekście koncepcji A. F. Łosiewa",
  pages     = "279--289",
  year      = "2014",
  booktitle = ""Homo mythicus" - mityczne wzorce tożsamości*, ISBN: 9788394050641",
  editor    = "pod red. Haliny Kubickiej, Grzegorza Trębickiego i Bogdana Trochy",
  publisher = "Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}