@InCollection{Farnicka:2014,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "W poszukiwaniu sposobów prewencji - nie tylko samobójstw",
  pages     = "129--137",
  year      = "2014",
  booktitle = "Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia, ISBN: 9788378421306",
  editor    = "red. nauk. Marzanna Farnicka, Ernest Magda",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}