@InCollection{Jabłoński:2014,
  author  = "J. Jabłoński",
  title     = "System kryptograficzny",
  pages     = "8--9",
  year      = "2014",
  booktitle = "Katalog laureatów : XVII edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości",
  publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
  address   = "Warszawa",
}