@InCollection{Łuczyk:2014,
  author  = "M. Łuczyk",
  title     = "Čuvstvitel'nost' k zapahu alkogolâ kak osoboe proâvlenie obonâtel'nyh oščuščenij. (Na materiale russkogo âzyka)",
  pages     = "285--294",
  year      = "2014",
  booktitle = "Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język*, ISBN: 9788362352241",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan",
  publisher = "Wydawnictwo Morpho",
  address   = "Zielona Góra",
}