@InCollection{Ruszczyńska:2014,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Między "romansem tajemnic" a powieścią społeczną. Wokół wybranych elementow prozy Józefa Dzierzkowskiego",
  pages     = "209--223",
  year      = "2014",
  booktitle = "Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja, ISBN: 9788378421610",
  editor    = "red. nauk. Dorota Kulczycka, Aneta Narolska",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. : t. 3",
}