@InCollection{Ratajczak:2014,
  author  = "M. Ratajczak and I. Szczepańska",
  title     = "Wybrane aspekty protetyki u zwierząt na przykładzie protezy kończyny dolnej Bociana Białego",
  pages     = "295--308",
  year      = "2014",
  booktitle = "Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny]*, ISBN: 97883781177",
  editor    = "red. K. Walińska",
  publisher = "Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}