@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2014,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk and A. Miodek",
  title     = "Prowłączające możliwości metody Marii Montessori w edukacji przedszkolnej dziecka z autyzmem",
  pages     = "217--227",
  year      = "2014",
  booktitle = "Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej, ISBN: 9788364275715",
  editor    = "red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska",
  publisher = "Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner",
  address   = "Kraków",
}