@InCollection{Jenek:2014,
  author  = "M. Jenek",
  title     = "Stan warstwy wierzchniej i właściwości tribologiczne elementów po obróbce skrawaniem warunkowane powłoką na narzędziu",
  pages     = "33--48",
  year      = "2014",
  booktitle = "Inżynieria warstwy wierzchniej : monografia, ISBN: 9788364249174",
  editor    = "red. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}