@InCollection{Gabryelewicz:2015,
  author  = "I. Gabryelewicz and J. Sadłowska-Wrzesińska and A. Kowal",
  title     = "Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa",
  pages     = "396--406",
  year      = "2015",
  booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, ISBN: 9788393039975",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
  volume    = "T. 2",
}