@InCollection{H³adkiewicz:2013,
  author  = "W. H³adkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Rodem ze Lwowa. Stanis³aw Ostrowski jako prezydent RP na uchod¼stwie",
  pages     = "113--120",
  year      = "2013",
  booktitle = "Prezydenci i rz±dy RP na uchod¼stwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji, ISBN: 9788362628667",
  editor    = "pod red. Haliny Taborskiej, Michaela Fleminga i Arkadego Rzegockiego",
  publisher = "Polski Uniwersytet na Obczy¼nie, Uniwersytet Jagielloński",
  address   = "Londyn - Kraków",
}