@InCollection{Ilciów:2014,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Konstruowanie wypowiedzi metaforycznej w dyskursie publicznym",
  pages     = "347--355",
  year      = "2014",
  booktitle = "Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, ISBN: 9788370969691",
  editor    = "pod red. Janusza Golinowskiego i Aliny Kaszkur",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}