@InCollection{Gabryelewicz:2014,
  author  = "I. Gabryelewicz and J. Sadłowska-Wrzesińska",
  title     = "Tendencje zmian i rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
  pages     = "20--29",
  year      = "2014",
  booktitle = "Inżynieria produkcji. Wybrane elementy zarządzania przedsiębiorstwem, ISBN: 9788363989200",
  editor    = "red. nauk. R. Prusak, C. Kolmasiak",
  publisher = "Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej",
  address   = "Częstochowa",
  series    = "Monografie : 43",
}