@InCollection{Steciąg:2015,
  author  = "M. Steciąg and M. Hawrysz",
  title     = "Język polski w Niemczech i na pograniczu polsko-niemieckim jako przedmiot dociekań lingwistycznych - tożsamość językowa, bilingwizm, kontakty międzyjęzykowe",
  pages     = "11--23",
  year      = "2015",
  booktitle = "Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet, ISBN: 9783631653944",
  editor    = "Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński",
  publisher = "Peter Lang Edition",
  address   = "Frankfurt am Main",
  series    = "Fremdsprachen Lebenslang Lernen : Band 3",
}