@InCollection{Gierałtowicz:2015,
  author  = "J. Gierałtowicz",
  title     = "Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w polskiej procedurze cywilnej",
  pages     = "193--201",
  year      = "2015",
  booktitle = "Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch-polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich : Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia, ISBN: 9783981598384",
  editor    = "red. nauk. E. Tuory-Schwierskott",
  publisher = "Verlag de-iure-plUG & Co.KG",
  address   = "Regensburg",
}