@InCollection{Ruszczyńska:2014,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Anarchia i sielanka. Dwie wizje Słowiańszczyzny w powieściach historycznych J. I. Kraszewskiego",
  pages     = "487--500",
  year      = "2014",
  booktitle = "Kraszewski i wiek XIX. Studia, ISBN: 9788363470333",
  editor    = "red. nauk. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Paweł Kuciński",
  publisher = "Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego",
  address   = "Białystok",
  series    = "Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie",
}