@InCollection{Kowal:2015,
  author  = "A. Kowal and I. Gabryelewicz",
  title     = "Zróżnicowanie klimatu bezpieczeństwa zależnie od grup pracowniczych",
  pages     = "65--77",
  year      = "2015",
  booktitle = "Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku, ISBN: 9788363626037",
  editor    = "red nauk. J. Charytonowicz",
  publisher = "Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Zastosowania Ergonomii",
}