@InCollection{Pochyły:2015,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Deklaratywny wyraz religijności III RP w exposé ministrów spraw zagranicznych",
  pages     = "401--410",
  year      = "2015",
  booktitle = "Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, ISBN: 9788362352258",
  editor    = "red. nauk. Ryszard Michalak",
  publisher = "Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho",
  address   = "Sieniawa Żarska",
  series    = "Politologia religii",
}