@InCollection{Hawrysz:2015,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Mitologizacja przeszłości w katalogach monarchów z okresu I Rzeczypospolitej, czyli o konstruowaniu tożsamości narodowej",
  pages     = "187--197",
  year      = "2015",
  booktitle = "Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, ISBN: 9788394050689",
  editor    = "red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha",
  publisher = "Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}