@InCollection{Gontaszewska-Piekarz:2015,
  author    = "A. Gontaszewska-Piekarz and A. Kraiński",
  title     = "Geologia regionu lubuskiego",
  pages     = "31--53",
  year      = "2015",
  booktitle = "Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, ISBN: 9788393761920",
  editor    = "red. A. Greinert",
  publisher = "Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}