@InCollection{Sapeńko:2015,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "Eststyka - mit - neomit",
  pages     = "55--69",
  year      = "2015",
  booktitle = "Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej*, ISBN: 9788394050689",
  editor    = "red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha",
  publisher = "Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}