@InCollection{Ruszczyńska:2015,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Mesjańskie imaginaria Słowiańszczyzny w polskiej literaturze romantycznej",
  pages     = "139--150",
  year      = "2015",
  booktitle = "Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic), ISBN: 9788374554435",
  editor    = "red. Anna Janek, Adam Regiewicz, Artur Żywiołek",
  publisher = "Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
  address   = "Częstochowa",
  series    = "Chrześcijaństwo - kultura - ponowoczesność : t. II",
}