@InCollection{Konstańczak:2015,
  author  = "S. Konstańczak",
  title     = "Czy istnieje toruńska szkoła filozoficzna? Recepcja myśli Tadeusza Czeżowskiego i Henryka Elzenberga w powojennej filozofii polskiej",
  pages     = "323--339",
  year      = "2015",
  booktitle = "Filozofia - Etyka - Ekologia : Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, ISBN: 9788323134510",
  editor    = "pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}