@InCollection{Kleszcz:2015,
  author    = "J. Kleszcz",
  title     = "Przestrzenie międzygatunkowe jako miejsce integracji ludzi i natury w strukturach zurbanizowanych",
  pages     = "247--259",
  year      = "2015",
  booktitle = "Zieleń w programach rewitalizacji miast, ISBN: 9788393574070",
  editor    = "red. nauk. M. Kosmala",
  publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń",
  address   = "Toruń",
}