@InCollection{Mikołajczak:2015,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Między mimikrą a rebelią. Pejzaż (post)kolonialny regionalnej literatury",
  pages     = "30--50",
  year      = "2015",
  note      = "[przedruk]",
  booktitle = "Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, ISBN: 9788324227303",
  editor    = "red. Wojciech Browarny, Elżbieta Rybicka, Dobrawa Lisak-Gębala",
  publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS",
  address   = "Kraków",
}