@InCollection{Hawrysz:2015,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = ""Pandora monarchów polskich" Aleksandra Obodzińskiego jako genologiczna hybryda (na tle tradycji gatunku)",
  pages     = "179--187",
  year      = "2015",
  booktitle = "Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice, ISBN: 9788380123472",
  editor    = "pod red. Danuty Ostaszewskiej i Joanny Przyklenk",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach : 3266",
  volume    = "t. V",
}