@InCollection{Łuszczyńska:2013,
  author  = "K. Łuszczyńska",
  title     = "Zastosowanie metod bioindykacyjnych do oznaczenia toksyczności grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych",
  pages     = "75--79",
  year      = "2013",
  booktitle = "Streszczenia najlepszych prac naukowych doktorantów w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego"",
  publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}