@InCollection{Borucińska-Bieńkowska:2015,
  author    = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title     = "Metropolizacja jako proces urbanizacji gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego",
  pages     = "81--90",
  year      = "2015",
  booktitle = "Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, ISBN: 9788394377571",
  editor    = "red. nauk. M. Malikowski, M. Palak, J. Halik",
  publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
  address   = "Rzeszów",
}